Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

         21 marca br. 62 uczniów naszej szkoły w 5 kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch, Benjamin, Kadet i Junior wzięło udział w 28 edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny.

Tradycyjnie miał on charakter jednorazowego testu, na rozwiązanie którego wszyscy uczniowie mieli 75 minut. Liczba zadań i stopień trudności zależne były od kategorii. Każdy z testów zawierał zadania za 3, 4 lub 5 punktów. Uczniowie w chwili rozpoczęcia konkursu otrzymywali liczbę punktów początkowych odpowiadającą ilości zadań zawartych w teście:
Żaczki – 21, Maluchy – 24, a uczniowie pozostałych kategorii po 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych zostało 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna była poprawna. Uczeń otrzyma zero punktów za brak odpowiedzi, natomiast za błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzyma punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
         Każdy z uczestników po napisaniu testu dostał układankę przestrzenną w postaci - kuli breloczka. Na wyniki konkursu musimy jednak poczekać 5 tygodni.
Wszystkim życzymy sukcesów.

                              - szkolni Koordynatorzy Konkursu

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.